پیوست
  
  
  
  
  
  
بلوارسپاه پاسداران44337015 - 44363016Abadeh@bonyadmaskan.ir
  
شهرک امام خمینی(ره)43523989 - 43522507Arsanjan@bonyadmaskan.ir
  
بلوارقائم - نرسیده به میدان وکیل آباد53222201 - 53220270Estahban@bonyadmaskan.ir
  
شهرک قدس44552711 - 44552887Eghlid@bonyadmaskan.ir