عنوان خبر

بررسی مشکلات اراضی ملی واقع در محدوده روستاهای خانه کت و قشم قاوی شهرستان استهبان

متن خبر

مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان : اولویت های زیست محیطی در محدوده توسعه روستاها باید رعایت شود نشست کارشناسی بررسی مشکلات اراضی ملی واقع در محدوده روستاهای خانه کت و قشم قاوی شهرستان استهبان برگزار شد ، مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان در این نشست بیان داشت : همه الزامات زیست محیطی و اولویت های زیست محیطی در توسعه مناطق روستایی و در قالب طرح های هادی باید رعایت شود . به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ، مهندس مجید محمدی با تاکید بر اینکه طبیعت و محیط زیست ودیعه ای است که باید آن را به آیندگان تحویل دهیم گفت: طرح های هادی با مشارکت و همراهی و نظر تکمیلی همه دستگاههای مسوول تدوین و اجرا می شود و رعایت باید ها و نباید های زیست محیطی دراین طرح ها دراولویت است . مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان خاطر نشان کرد: الزامات زیست محیطی و توجه به طبیعت مناطق همواره مورد تاکید بوده و به عنوان یک فرهنگ باید در طرح های عمران یو طرح های توسعه نیز لحاظ گردد ، با توجه به محیط زیست است که میتوان به توسعه پایدار دست یافت . علی اکبر صفایی رییس اداره محیط زیست شهرستان استهبان نیز در این نشست با تقدیر از توجه بنیاد مسکن به موازین زیست محیطی اظهار داشت : زندگی بدون توجه به موازین و الزامات محیط زیستی قابل تصور نیست ، این فرهنگ باید در جامعه ما نهادینه شود ، شهرستان استهبان از جمله مناطقی است که حس طبیعت دوستی و احترم به محیط یست در همه شروندان و روستاییان آن وجود دارد و زندگی مردم بر مدار بهره گیری بهینه از طبیعت و محیط زیست استوار است .

تاریخ خبر

1397/10/30

تصویر

مکان خبر

بنیاد مسکن استهبان

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس

موضوع خبر

بلایای طبیعی, اراضی ملی واقع در محدوده روستا

اشخاص

رییس اداره محیط زیست شهرستان استهبان - مدیر بنیاد مسکن استهبان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

استهبان

لینک خبر

مخاطب خبر

عام

تصویر 2

تصویر 3

پرینت خبر