عنوان خبر

برپاسازی ستاد بازسازی بنیاد مسکن فارس در شهرک سعدی شیراز و بازدید استاندار

متن خبر

برپاسازی ستاد بازسازی بنیاد مسکن فارس در شهرک سعدی شیراز و بازدید استاندار - معاون عمرانی استاندار همراه با مدیرکل بنیاد مسکن فارس از ستاد بازسازی بنیاد مسکن و اطلاع از چگونگی روند تشکیل پرونده ، بازدید و کارشناسی منازل آسیب دیده و رسیدگی به سیل زدگان محله سعدی شیراز

تاریخ خبر

1398/01/10

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس

موضوع خبر

اماکن دامی

اشخاص

مقام معظم رهبری

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

آباده

لینک خبر

مخاطب خبر

عام

تصویر 2

تصویر 3

پرینت خبر