عنوان خبر

بهره برداری از طرح توسعه معابر 8 روستای بخش بیضا شهرستان سپیدان

متن خبر

بهره برداری از طرح توسعه معابر 8 روستای بخش بیضای شهرستان سپیدان شامل 23هزار 200مترمربع آسفالت و توسعه معابر به بهره برداری رسید . به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ، مهندس علی شیروانی دوست مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان در حاشیه این مراسم با تاکید بر لزوم تداوم توسعه روستایی و محرومیت زدایی یاد شهیدان رجایی و با هنر و شهدای دولت را گرامی داشت و افزود: در 5 روستا از بخش بیضا شهرستان سپیدان این طرح ها از محل اعتبارات عمرانی اجرا شده است . شیروانی دوست افزود: همچنین 17 هزار 500 مترمربع از اجرای طرح های بهسازی در 3 روستا از محل اعتبارات قیر رایگان اجرا شده است . مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان خاطر نشان کرد : طرح بهسازی روستای دشمن زیاری با 8 هزار و 700 متر مربع توسعه معابر و آسفالت و صرف 5 میلیارد و 655 میلیون ریال اعتبار ، طرح بهسازی روستای هفتخوان با 4 هزار متر مربع زیر سازی و آسفالت و صرف 3 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار و طرح بهسازی روستای ایای جان با 3 هزار متر مربع زیر سازی و آسفالت و صرف اعتبار یمعادل یک میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار اجرا شده است . شیروانی دوست خاطر نشان کرد : همچنین در روستای تنگ خیاره این طرح با 3 هزار و 700 متر مربع زیر سازی و آسفالت و صرف اعتباری معادل 2 میلیارد و 405 میلیون ریال اعتبار ، در روستای تل بیضائ با 3 هزار و 800 متر مربع زیر سازی و آسفالت و صرف اعتبای معادل 2 میلیارد و 470 میلیون ریال اعتبار و در روستای شیخ عبود با 10 هزار متر مربع زیر سازی و آسفالت و با مشارکت دهیای و استفاده از ظرفیت اعتبارات قیر رایگان این طرح ها اجرا شده است . مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان در ادامه خاطر نشان کرد : این طرح ها در روستای هفتخوان نیز با 3 هزار و 500 متر مربع زیر سازی و آسفالت و با مشارکت دهیاری در قالب تفاهم نامه قیر رایگان و در روستای جاری آباد با 4 هزار متر مربع زیر سازی و آسفالت و در قالب تفاهم نامه با دهیاری اجرا شده و به بهره برداری رسید .

تاریخ خبر

1398/06/12

تصویر

مکان خبر

8 روستای سپیدان

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن فارس

موضوع خبر

طرح هادی, عمران روستایی, اعتبارات, بهسازی

اشخاص

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی - فرماندار - مسولین شهرستان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

سپیدان

لینک خبر

مخاطب خبر

عام

تصویر 2

تصویر 3

پرینت خبر