عنوان خبر

سه طرح عمران و توسعه روستایی در شهرستان کازرون همزمان با روز روستا به بهره برداری رسید

متن خبر

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون از اجرای سه طرح عمران و توسعه روستایی در شهرستان کازرون همزمان با روز روستا خبر داد. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ، قاسم داوودی با گرامیداشت روز روستا اظهار داشت : طرح توسعه در روستای جدول تركي در بخش جره و بالاده این شهرستان شامل 1600 مترمربع آسفالت محور فرعي درجه يك، با اعتبار 1500 ميليون ريال از محل اعتبارات توازن به بهره برداری رسید . مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون افزود: همچنین در روستاي احمدآباد دريس در بخش مركزي شهرستان، 1000 مترمربع آسفالت ادامه محور اصلي روستا، با اعتبار 807 ميليون ريال از محل اعتبارات توازن به بهره برداری رسید . وی اضافه کرد : همزمان با روز روستا در روستاي كلاني در خش مركزي شهرستان نیز ، 700 مترمربع سنگفرش ادامه محور اصلي روستا، با اعتبار 1000 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي به بهره برداری رسید. داوودی با گرامیداشت روز روستا و نیمه مهر ماه فعالیت ها ی جهادی برای رسیدن به توسعه روستایی و توجه به اقتصاد مقاومتی را از اصول اصلی برنامه ریزیها در این حوزه دانست وی با بیان اینكه اقتصاد مقاومتی ، راهكاری است كه رهبر معظم انقلاب برای سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی ارائه كرده اند ،افزود: این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده قرارمی گیرد كه منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی می كند و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون اضافه كرد: در مورد اقتصاد روستایی می توان گفت اقتصادی است كه مسائل روستایی را در سطح روستا مطرح می كند. این سطح از اقتصاد به همه فعالیت های فردی و اجتماعی كه در محیط روستا به منظور گذران زندگی و تآمین رفاه مادی روستاییان به وقوع می پیوندد مربوط است. داوودی اضافه كرد: اقتصاد روستایی با اقتصاد كشاورزی وابستگی متقابل دارد و در كل خود جزئی از اقتصاد ملی است. هرگونه تغییر در اقتصاد ملی تغییر در اقتصاد روستایی را سبب می شود این سطح از اقتصاد به منابع محیطی و اقتصادی مردمی وابسته است كه این مهم همان پیروی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

تاریخ خبر

1399/07/15

تصویر

مکان خبر

روستای جدول تركي - روستاي احمدآباد دريس

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس

موضوع خبر

عمران روستایی, اعتبارات, بهسازی, آسفالت معابر

اشخاص

مدیر بنیاد مسکن شهرستان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

کازرون

لینک خبر

مخاطب خبر

عام

تصویر 2

تصویر 3

پرینت خبر