عنوان خبر

اجرای 3500 مترمربع آسفالت معابر در روستای کودین

متن خبر

، مهندس مسعود صف شکن مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرودشت در حاشیه اجرای طرح توسعه معابر در روستای کودین بیان داشت : اجرای این طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شده و اعتبارات آن از محل منابع دو درصد نفت و گاز تامین شده است . مهندس صف شکن با بیان اینکه ماموریت اصلی بنیاد در محرومیت زدایی و زدودن غبار محرومیت از چهره روستاها و مناطق محروم است اضافه کرد : عمده روستاهای شهرستان مرودشت از خدمات محرومیت زدایی بنیاد مسکن برخوردار شده اند ، توسعه معابر و بهسازی و بازسازی مناطق روستایی و اجرای طرح های هادی نمود عینی فعالیت های جهادی در روستاهای این شهرستان است . مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرودشت بر لزوم بهره مندی عادلانه روستاها از خدمات زیر بنایی و مواهب توسعه تاکید کرد و گفت : بهره مندی روستاها از امکانات زیربنایی توسعه پایدار آنها را بدنبال دارد و باعث کاهش مهاجرت ها و افزایش جمعیت ساکنن دراین مناطق می شود . مهندس صف شکن در ادامه روتاها را کانون کار و تلا ش و تامین معیشت دانست و بر لزوم ایجاد اشتغال و تولید در روستاها و ایجاد مهاجرت معکوس تاکید کرد و گفت : اغلب روستاهای شهرستان مرودشت قابلیت توسعه گردشگری روستایی و ایجاد درآمد دارد و لازم ایت دراین زمینه برنامه ریزی های توسعه انجام شود . مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرودشت همچنین با ارائه اماری از اجرای طرح ها ی توسعه در سالهای گذشته دراین شهرستان بیان داشت : پارسال طرحهای هادی در 13 روستای این شهرستان اجرا شده است ، در سالهای گذشته نیز این طرح ها در 261 روستا اجرا شده است .همچنین تهیه طرح های هادی دراین شهرستان روند پایانی خود را می گذراند ، سال گذشته یک طرح هادی دیگر در این شهرستان تهیه شد و در سالهای قبل نیز تا پایان سال 95 تهیه طرح ها ی در 180 روستای این شهرستان به سرانجام رسیده است . مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرودشت با بیان اینکه مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی یکی از کارکردهای اصلی بنیاد مسکن است گفت : پارسال 486 واحد مسکونی و در سالهای گذشته تا پایان سال 95 نیز 10 هزار و 446 واحد مسکونی در این شهرستان طرح های بهسازی و مقاوم سازی را اجرا کرده و از تسهیلات آن بهره مند شده اند .

تاریخ خبر

1396/04/19

تصویر

مکان خبر

شهرستان مرودشت

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن فارس

موضوع خبر

طرح هادی, عمران روستایی

اشخاص

مدیر ستادی

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

مرودشت

لینک خبر

مخاطب خبر

عام

تصویر 2

تصویر 3

پرینت خبر