خلاصه عملکرد دولت تدبیر و امید.pdf
  
1395/7/8 12:32 PMفارس - روابط عمومی
خلاصه عملکرددولت تدبیروامید.png
  
1395/7/8 12:31 PMفارس - روابط عمومی
طرح اقدام ملی استان فارس - آبان ماه.pdf
  
1399/8/25 09:49 PMفارس - روابط عمومی
گزارش عملکرد مربوط به تامین مسکن برای ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی - آبان ماه.pdf
  
1399/8/25 09:49 PMفارس - روابط عمومی
گزارش عملکرد مربوط به تفاهم نامه سه جابنه بهزیستی- قرارگاه خاتم - بنیاد مسکن تا آبان ماه1.pdf
  
1399/8/25 09:49 PMفارس - روابط عمومی
مسکن محرومین گزارش عملکرد مربوط به تفاهم نامه- آبان ماه.pdf
  
1399/8/25 09:48 PMفارس - روابط عمومی