پیوست
  
  
  
  
  
  
شهرستان  جهرم-میدان سپاه پاسداران07914448002Jahrom@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان استهبان-بلوارقائم-نرسیده به میدان وکیل آباد07324222201Estahban@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان فسا-میدان مصلی خیابان دانشگاه آزاداسلامی07313333453Fasa@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان داراب- شهرک قائم07326231881Darab@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان ممسنی- بلوارهجرت جنب آموزش و پرورش07224223712Mamasani@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان لارستان- میدان قبله-جنب اداره آبفا07812248110 Larestan@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان لامرد- روبروی پمپ بنزین07825222573 Lamerd@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان فیروزآباد-خ شهیدمقدسی- کوچه جنب بهداشت07126222576 Firoozabad@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان مرودشت- بلوارانقلاب جنب اداره تامین اجتماعی نرسیده به فلکه معلم 07283342272 Marvdasht@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان اقلید- شهرک قدس07524251020 Eghlid@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان آباده- بلوارسپاه پاسداران07513337015 Abadeh@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان ارسنجان- شهرک امام خمینی (ره)07297623989 Arsanjan@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان کازرون-خیابان شهیدکوهنورد07212223211 Kazeroon@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان خرم بید- بلواروحدت قطب اداری جنب اداره بهزیستی07523524502 Khorambid@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان بوانات- شهرکولیعصر –قطب اداری روبروی اداره بهزیستی07523222811 Bavanat@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان نی ریز- بلوار ولیعصر-جنب فرمانداری07325239100 Neyriz@bonyadmaskan.ir
  
شهرستان  سپیدان- بلوار مطهری07127222540 Sepidan@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان زرین دشت- بلوارمعلم07327224850 Zarindasht@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان مهر- ابتدای بلوارفرهنگ07826522722 Mohr@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان قیروکارزین- بلوارانقلاب جنب تعاونی روستایی07924227542 Ghir@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان فراشبند- بلوارامام خمینی خیابان بوستان جنب اداره گاز07126627429 Farashband@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان پاسارگاد- سعادت شهر بلوارامام خمینی کوچه شماره 25 (اکبری) درب سوم07297227080 Pasargad@bonyadmaskan.ir
  
 شهرستان خنج- شهرک گلدان کوچه جنب مسجداهل بیت(ع) فرعی اول سمت چپ درب سوم07824528260 Khonj@bonyadmaskan.ir
  
شهرستان  سروستان- خیابان جمهوری اسلامی کوچه 607125222002Sarvestan@bonyadmaskan.ir