عنوان خبر

شهرستان نی ریز و فعالیت های توسعه و محرومیت زدایی در سال پشتیبانی تولید

متن خبر

مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز با گرامیداشت سال تولید ، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها و همچنین نکوداشت سالروز فرمان تاریخی امام راحل و تاسیس نهاد بنیاد مسکن گزارشی از فعالیت های توسعه و محرومیت زدایی در این شهرستان را بیان کرد و افزود: اقدامات توسعه دراین شهرستان در سایه مدیریت جهادی و با تلاش کارکنان خدوم بنیاد مسکن محقق شده است. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ، مهندس علی اکبر مبین یاد آور شد : بنیاد مسکن از همه ظرفیت های قانونی برای ایجاد انگیزه ماندگاری روستاییان در مناطق روستایی بهره گیری کرده است و اقدامات جهادی دراین راستا برای تامین معیشت و ایجاد انگیزه ماندگاری و کاهش مهاجرت ها بوده است. مهندس مبین اضافه کرد: بنیاد مسکن در سالی که گذشت با اجرای طرح های بهسازی و عمران روستایی اقدامات قابل توجهی در راستای توسعه روستایی دراین شهرستان انجام داده است ، تعداد واحد های مقاوم سازی شده در روستاها 291 واحد بوده است ، تعداد فقره تسهیلات ساخت مسکن با کارمزد اندک نیز دراین شهرستان در سال گذشته 291 فقره به ارزش 145 میلیارد ریال بوده است. مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز همچنین اظهار داشت : در سالی که گذشت 80 فقره تسهیلات مسکن محرومین به ارزش 40 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است ، همچنین 80 فقره تسهیلات رایگان نیز به مبلغ 24 میلیارد ریال در سالی که گذشت به متقاضیان پرداخت شده است. مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز عملکرد واحد بهسازی طرح های هادی روستایی بنیاد مسکن شهرستان نی ریزهم تشریح کرد و گفت: تهیه و خرید لوله آب آشامیدنی جهت روستاهای کارگاه – حسین آباد – شهرک وزیره –ریزاب – ده فاضل و بنه کلاغی :به مبلغ 420 میلیون ریال ، اجرای طرح هادی روستای قلعه بهمن به مبلغ 2500 میلیون ریال که در مرحله انتخاب پیمانکار است ، اجرای طرح هادی روستای شهرک وزیره به مبلغ سه میلیارد و 110 میلیون ریالکه در مرحله مناقصه می باشد و همچنین اجرای طرح هادی روستای تل مهتابی :به مبلغ 950 میلیون ریال در مرحله مناقصه می باشد از دیگر اقدامات این بنیاد در سال گذشته است. مهندس مبین در ادامه از اجرای طرح هادی روستای قلعه خواجه به مبلغ یک هزار میلیون ریال که در مرحله ارسال اسناد مناقصه می باشد خبر داد و بیان داشت : در سالی که گذشت بازنگری طرح های هادی روستاهای : ریزاب – دهچاه – قلعه بهمن و غدیرگه انجام شده و تهیه طرح هادی روستایی سنگ زور هم دنبال شده است. وی با تشریح عملکرد واحد مسکن شهری بنیاد مسکن شهرستان نی ریز ادامه داد : در سالی که گذشت پروژه 34 واحد مسکونی ارزان قیمت در شهر نی ریز و منطقه جمال آباد به پایان رسید ، احداث 47 واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی در شهر نی ریز نیز به تصویب رسیدکه ثبت نام ها انجام شده و 19 نفر واریز وجه نمودند 10 نفر نیز زمین دریافت نمودند. پروژه انجمن خیرین مسکن ساز 30 واحدی نیز در مرحله تهیه نقشه و اخذ پروانه ساخت است. مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز به بیان عملکرد این نهاد در حوزه واگذاری زمین هم اشاره کرد و گفت: واگذاری 350 قطعه زمین مسکونی در روستاها ، صدور 450 جلد سند مالکیت روستایی ، صدور 100 جلد سند مالکیت شهری ، تملک90 هکتار زمین ، اخذ 200 هکتار اسناد تملکی و پیگیری پرونده حقوقی25 قطعه زمین از دیگر عملکردهای بنیاد مسکن در سال گذشته است.

تاریخ خبر

1400/01/22

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس

موضوع خبر

عمران روستایی, مسکن محرومان, مسکن شهری

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

نی ریز

لینک خبر

مخاطب خبر

عام

تصویر 2

تصویر 3

پرینت خبر