عنوان خبر

اعزام تیم ارزیابی بنیاد مسکن فارس جهت ارزیابی میزان خسارت به ساختمان ها در زلزله اخیر شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد.

متن خبر

اعزام تیم ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس جهت ارزیابی میزان خسارت وارده به ساختمان ها در زلزله اخیر شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد. با توجه به میزان وسعت خسارت به خانه های شهری و روستایی همچنین تجربه استان فارس در زلزله های اخیر، کارشناسان معاونت بازسازی بنیاد مسکن فارس جهت ارزیابی و تشکیل پرنده با توجه به فصل سرماو تسریع در امر امداد رسانی به منطقه زلزله زده سی سخت اعزام شدند . ✅روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس

تاریخ خبر

1399/12/02

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس

موضوع خبر

بلایای طبیعی, زلزله

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شهرستان دنا

لینک خبر

مخاطب خبر

عام

تصویر 2

تصویر 3

پرینت خبر