عنوان خبر

برخی قطعات زمین های طرح نهضت ملی مسکن در قادر آباد خرم بید به متقاضیان واگذار گردید

متن خبر

برخی قطعات زمین های طرح نهضت ملی مسکن در قادر آباد خرم بید به متقاضیان واگذار گردید سرپرست بنیاد مسکن شهرستان خرم بید از واگذاری برخی قطعات زمین های طرح نهضت ملی مسکن در قادر آباد خرم بید به متقاضیان خبر داد . به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ، مهندس هادی نجفی با اشاره به اینکه با حضور تمامی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن قادر آباد و نقشه بردار عملیات میخ کوبی و تحویل قطعات به متقاضيان صورت پذیرفت افزود: متقاضيان جهت شروع عملیات پی کنی اقدام به رنگه ریزی حدود زمین و محدوده شالوده کرده اند . سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خرم بید در ادامه اجرای طرح نهضت ملی مسکن دراین شهرستان را اقدامی در راستای تامین مسکن شهری و مسکن مناسب برای متقاضیان دانست و افزود: اجرای این طرح در قالب تعهدات دولت و بنیاد مسکن برای ایجاد مسکن و سرپناه مناسب برای متقضیان صورت گرفت. انتهای پیام

تاریخ خبر

1401/08/17

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن فارس

موضوع خبر

اماکن دامی

اشخاص

مقام معظم رهبری

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

آباده

لینک خبر

مخاطب خبر

عام

تصویر 2

تصویر 3

پرینت خبر