معرفی اجمالی شهرستان استهبان


    حدود و وسعت
شهرستان استهبان در شرق استان فارس و در فاصله 175 کیلومتری شهر شیراز مرکز استان واقع گردیده است. این شهرستان از شمال به دریاچه بختگان و شهرستان نی ریز ،از جنوب