شهرستان استهبان

حدود و وسعت

شهرستان استهبان در شرق استان فارس و در فاصله 175 کیلومتری شهر شیراز مرکز استان واقع گردیده است. این شهرستان از شمال به دریاچه بختگان و شهرستان نی ریز ،از جنوب

موضوع :
  • شهرستان
  • استهبان