شهرستان خرمبید

حدود و وسعت

شهرستان خرم بید با وسعت3325 کیلومتر مربع در شمال استان فارس واقع شده است. این شهرستان  از شمال به استان یزد وشهرستان آباده و از غرب به اقلید و از جنوب به پاسارگاد و از شرق به بوانات محدود میشود .

 

تقسیمات سیاسی

 بر اساس تقسیمات سیاسی شهرستان خرمبید دارای دو بخش میباشد چهار دهستان و بیست و هشت آبادی دارای سکنه دارد .

 

هوا شناسی

در تقسیمات  اقلیمی  شهرستان خرمبید دارای اقلیمی  سرد کوهستانی و خشک  است  ، میانگین  دمای سالانه  15 درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق دما 37 درجه سانتیگراد  در تیر ماه و حداقل دما 20- درجه سانتیگراد در  بهمن ماه میباشد

زمین شناسی و زلزله

ساختار زمین شناسی منطقه  متشکل از سنگها و چین خوردگیهای دورارن دوم  زمین شناسی بوده  و تشکیلات  آن شامل سازنده های داریان  میباشد  همچنین جدید ترین  تشکیلات  زمین نشاسی منطقه مورد مطالعه متلعق به دوره کواترنری. است  که شامل نهشته های آبرفتی خشکی می باشد .

منطقه مورد نظر در زون کوهزایی زاگرس قرار دارد این زون نتیجه باز شدن و بسته شدن پوسته ی اقیانوسیه نئوتتیس است و از شمال شرق به جنوب غرب از سه بخش زمین ساختی تشکیل شده است .1-کمان ماگمایی ارومیه دختر 2- زون سنندج –  سیرجان 3- کمربند زاگرس چین خورده و رانده شده

به طور کلی منطقه از لحاظ زلزله خیز بودن در محدوده خطر بامنطقه زیاد دسته بندی می شود

جمعیت

جمعیت شهرستان خرم بید در سال 1390 ، 49606 نفر بوده است از کل جمعیت شهرستاندر سال مذکور41561 نفر در  نقاط شهری و8045نفر در نقاط روستایی سکونت داشته اند .

بنابر این  نسبت جمعیت  شهری و روستایی 84 به 16درصد بوده است .

خطوط طول و عرض

بر اساس  اطلاعات موجود  شهرستان خرم بين طول های جغرافيايی 52 درجه و 17 دقيقه و 52 درجه و 44 دقيقه شرقی و در بين عرض های جغرافيايی 30درجه و 25 دقيقه و 31 درجه و 5 دقيقه شمالی قرار دارد..

فاصله با شهرستانهای اطراف

فاصله تا شهرستان آباده 85کیلومتر و تا شهرستان اقلید 90 کیلومتر و تا شهرستان بوانات 55 کیلو متر تا شهرستان پاسارگاد75 کیلومتر می باشد.

پیرامون  شهرستان

وجودکوه های فراوان و موقعيت جذاب منطقه ،زمينه تجمع و زندگی انواع جانوران و پرندگانی همچون ميش قوچ،کَل،بزکوهی،آهو،پلنگ،کبک و تِيهُو را در آن فراهم آورده است. اين شهرستان دارای مراتع و جنگل های مرغوبی است که حدود 300 هزار هکتار آن را جنگل تشکيل می دهد.در اين جنگل ها درختچه های گوناگونی مانند بادام کوهی،بنه ،ارژن و انجير کوهی يافت می شود .گياهان دارويي همچون پونه کوهی ،آويشن،گل گاوزبان،کاسنی،خارشتر،شيرين بيان و ريواس ، به وفور يافت می شوند.

خرم بيد يكي از شهرستانهاي باستاني ايران است كه سابقه ي تمدن 3000 هزار ساله در آن مي درخشد .در اينجا به برخي از آثار و بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي آن اشاره مي كنيم :

قصر بهرام گور :قصر سرخ بهرام ،معروف به تل خاکی از قصر هاي هفت رنگ و هفت گانه واقع در مرکز شهر صفاشهر که از بناهای باقی مانده از دوران پيش از اسلام و دوره ساسانيان می باشد.

امام زاده ابراهيم معروف به شهدا: ساختمان اين امامزاده از لحاظ تاريخی و معماری و مذهبی بعنوان يكي از شاهكارهاي معماری در شمال فارس است كه متأسفانه بدليل كم توجهي مسؤولين روبه زوال است .

کاروانسرا:کاروانسرا های متعددی همچون کاروانسرای صفاشهر،شهيد آباد در اين شهرستان وجود دارد که متعلق به دوران صفويه و پس از آن است مهمترين آن ها نيز هم اکنون در مرکز صفاشهر ،به عنوان مدرسه علميه مورد استفاده قرار می گيرد

تفرجگاه زيبا و دلپذير قصريعقوب واقع در 7 کيلومتری جنوب صفاشهر

کوه و تفرجگاه بيدستان واقع در 5 کيلومتری شرق صفاشهر

رشته کوه های چنارو و عِظمَت

تفرجگاه هِنِشک

چشمه بناب

تفرجگاه سبزه پوش خورجان

تفرجگاه تنگ حنا

 

موضوع :
  • شهرستان
  • خرمبید