شهرستان قیروکارزین

خلاصه ای از موقعیت جغرافیایی شهرستان قیروکارزین

شهرستان قيروكارزين با 340300 هكتار وسعت در جنوب استان فارس واقع شده است. این شهرستان  از شمال به شهرستان جهرم و فيروزآباد و از غرب به شهرستان لارستان و از جنوب به شهرستان خنج و از شرق به شهرستان جهرم و لارستان محدودمیشود فاصله مركز شهرستان تا شهر فيروزآباد 75 كيلومتر ،تا شهر جهرم 65 كيلومتر و تا شهر خنج 95 كيلومتر مي باشد 

شهرستان قیر و کارزین به علت قرار گرفتن بر روی کمربندی از زلزله که از اروپای جنوبی تا آسیای جنوبی کشیده شده تا کنون چندین بار موردخشم طبیعت قرار گرفته است ، وعلت اصلی آن حرکت صفحه ی عربستان به طرف شمال شرقی بدلیل حرکات تکتونیکی صفحات زمین است

جمعیت شهرستان قيروكارزين در سال 1390، 65045 نفر بوده  است  از کل جمعیت شهرستان در سالهای مذکور 38247 نفر در  نقاط شهری و 26617 نفر در نقاط روستایی سکونت داشته اند

 

نام شهرستان

آدرس

تلفن  /فاکس

 

قیروکارزین

بلوار انقلاب  جنب تعاونی روستایی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قیروکارزین

54527542-54527549

54527449

موضوع :
  • شهرستان
  • قیروکارزین