شهرستان پاسارگاد

 موقعیت جغرافیایی

  شهرستان پاسارگاد در شمال استان فارس دارای مساحتی برابر با 1754 کیلومتر مربع قرار گرفته است و بین شهرستانهای بوانات ،اقلید،خرمبید،مرودشت و ارسنجان محصور گردیده است.دارای ارتفاع 1950 متر از سطح دریا و جمعیتی برابر با 53000نفر می باشد . شهرستان از

دوبخش مرکزی و هخامنش و چهار دهستان شامل کمین،ابوالوردی،مادرسلیمان ،سرپنیران تشکیل داده است با توجه به آب و هوای معتدل و اراضی مستعد هر سال بخش قابل ملاحظه ای از تولید استان به این شهرستان اختصاص دارد

حداکثر بارندگی در این منطقه 519 میلی متر و حداقل بارندگی 5/152 میلی متر و متوسط بارندگی 280 میلی متر می باشد. اکثر جمعیت این شهرستان به شغل

 کشاورزی ودامداری مشغول هستند

این شهرستان در فاصله 110کیلومتری شمال استان فارس ویکی از شهرستانهای مهم وغنی وبا استعداد استان فارس می باشدوسعت ان3000کیلومتر مربع که از شمال وشمال شرقی به شهرستان خرمبید وبوانات واز شمال غربی به شهرستان اقلید واز جنوب به شهرستان مرودشت وشهرستان ارسنجان محدود می باشد

جمعیت

شهرستان پاسارگاد شامل دوبخش مرکزی وهخامنش واقع شده است جمعیت شهری 24هزار نفر وجمعیت روستای 31هزار نفر می باشد

دین-نژاد-زبان

نژاد مردم اریایی اصیل وزبان اهالی فارسی وطوایف مختلف عشایری منجمله عرب وکردشولی وباصری زندگی می کنندوزبان اهالی فارسی می باشد

پوشش گیاهی

به سبب شرایط مطلوب اب وهوایی این منطقه کلیه اراضی وکوهستانهای ان پوشیده از درخت وگیاهان بوتهای می باشد

مرکز شهرستان

شهر سعادتشهر در مرکز شهرستان پاسارگاد در میان دو رشته کوه زاکرس واقع گردیده است

  ویژگیهای اقتصادی

مردم این شهرستان بیشتر از راه کشاورزی دامداری باغداری امرارمعاش می کنند

1-کشاورزی: مساحت زیر کشت در این شهرستان19800هکتار می باشد

2-دامداری این شهرستان دارای حدود600راس گاوو21700راس گوسفندو8410راس بره می باشد

3-صنایع دستی:شامل بافت قالی قالیچه وجاجیم می باشد

موضوع :
  • شهرستان
  • پاسارگاد