ناظرين فنی بنیاد مسکن شهرستان های جهرم و خفر در کارگاه آموزشی نطام فنی شرکت کردند
ناظرين فنی بنیاد مسکن شهرستان های جهرم و خفر در کارگاه آموزشی نطام فنی شرکت کردند
1403/02/04

ناظرين فنی بنیاد مسکن شهرستان های جهرم و خفر در کارگاه آموزشی نطام فنی شرکت کردند

مشاهده خبر »
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در دیدار با امام جمعه شیراز :
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در دیدار با امام جمعه شیراز :
1403/02/04

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در دیدار با امام جمعه شیراز : طرح های تامین مسکن شهری و توسعه روستایی زمینه ساز تامین آسایش و آرامش شهروندان و روستاییان است

مشاهده خبر »
طرح هادی روستاهای امیرحاجیلو و کچوئیه شهرستان فسا زیر ذره بین کارشناسان
طرح هادی روستاهای امیرحاجیلو و کچوئیه شهرستان فسا زیر ذره بین کارشناسان
1403/02/04

طرح هادی روستاهای امیرحاجیلو و کچوئیه شهرستان فسا زیر ذره بین کارشناسان

مشاهده خبر »
رایزنی منابع طبیعی و بنیاد مسکن فارس برای پیشبرد طرح های نهضت ملی مسکن روستایی
رایزنی منابع طبیعی و بنیاد مسکن فارس برای پیشبرد طرح های نهضت ملی مسکن روستایی
1403/02/04

رایزنی منابع طبیعی و بنیاد مسکن فارس برای پیشبرد طرح های نهضت ملی مسکن روستایی

مشاهده خبر »
بازدید کارشناسان از طرح های عمران روستایی شهرستان قیروکارزین
بازدید کارشناسان از طرح های عمران روستایی شهرستان قیروکارزین
1403/02/04

بازدید کارشناسان از طرح های عمران روستایی شهرستان قیروکارزین

مشاهده خبر »
قهرمانی تیم والیبال بنیاد مسکن شهرستان نی ریز در جام رمضان
قهرمانی تیم والیبال بنیاد مسکن شهرستان نی ریز در جام رمضان
1403/02/03

قهرمانی تیم والیبال بنیاد مسکن شهرستان نی ریز در جام رمضان

مشاهده خبر »
افق روشن توسعه روستایی در شهرستان اوز با مشارکت بنیاد مسکن
افق روشن توسعه روستایی در شهرستان اوز با مشارکت بنیاد مسکن
امام جمعه اوز : رویکردهای توسعه روستایی و محرومیت زدایی در شهرستان اوز پرشتاب ادامه دارد
امام جمعه اوز : رویکردهای توسعه روستایی و محرومیت زدایی در شهرستان اوز پرشتاب ادامه دارد
1403/02/02

امام جمعه اوز : رویکردهای توسعه روستایی و محرومیت زدایی در شهرستان اوز پرشتاب ادامه دارد

مشاهده خبر »
صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی شاخص توسعه شهرستان کازرون
صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی شاخص توسعه شهرستان کازرون
1403/02/02

صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی شاخص توسعه شهرستان کازرون

مشاهده خبر »