ارتباط با ما

شیراز ، بلوار گلستان ، حدفاصل میدان گلستان و چهار راه ادبیات ، اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامی استان فارس ، كدپستی: 7146784687

ایمیل : fars@bonyadmaskan.ir

تلفن : 37328170 (071) ، 37314664 (071)

دورنگار : 37328175 (071)