شهرستان خرامه

حدود و وسعت

شهرستان خرامه با 1530 کیلومتر مربع وسعت در جنوب غربی استان فارس واقع شده است. این شهرستان  از شمال به ارسنجان و از غرب به شیراز و از جنوب به سروستان و از شرق به نی ریز محدود میشود .

تقسیمات سیاسی

 بر اساس تقسیمات  سیاسی شهرستان خرامه دارای 2 بخش میباشد  5 دهستان و 64 آبادی دارای سکنه دارد .

هوا شناسی

در تقسیمات  اقلیمی  شهرستان خرامه دارای اقلیمی  گرم و خشک  است  ، میانگین  دمای سالانه  16 درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق دما 42 درجه سانتیگراد  در مرداد ماه و حداقل دما 7- درجه سانتیگراد در  دی ماه میباشد

میانگین بارش سالانه  طی سالهای ( 90 و 91 ) معادل 215  ملیمتر بوده  که معمولا  از آبان ماه  و تا فروردین ماه به طول میانجامد.

 توزیع بارش ماهانه نشان میدهد که در ماه بهمن با 65 میلمیتر  پر باران ترین و آبان ماه با 7 میلیمتر بارش کمترین ماه منطقه میباشد .

زمین شناسی و زلزله

ساختار زمین شناسی منطقه  متشکل از سنگها و چین خوردگیهای دورارن کواتر نرمی زمین شناسی بوده  و تشکیلات  آن شامل سازنده های آهکی میباشد  همچنین جدید ترین  تشکیلات  زمین نشاسی منطقه مورد مطالعه متلعق به دوره مژوزوئیک است  که شامل کوه های نوک تیز و گنبدی می باشد.

به طور کلی منطقه از لحاظ زلزله خیز بودن منطقه زلزله خیز و بر روی کمربند خطر قرار دارد .

جمعیت

جمعیت شهرستان خرامه در سال 1390، 63500 نفر بوده  است  از کل جمعیت شهرستان در سالهای مذکور 20500 نفر در  نقاط شهری و43000 نفر در نقاط روستایی سکونت داشته اند

بنابر این  نسبت جمعیت  شهری و روستایی 47 درصد بوده است

خطوط طول و عرض

بر اساس اطلاعات موجود در  52 درجه  و 54   دقیقه 53 و 35 درجه و 29درجه 29 دقیقه عرض شمالی از  نصف النهار مبدا واقع شده است .

فاصله با شهرستانهای اطراف

1-خرامه به شیراز : 75 کیلومتر                                              2-خرامه به سروستان : 36 کیلومتر

3-خرامه به مرودشت : 80 کیلومتر                                          4-خرامه به ارسنجان 70 کیلومتر

پیرامون  شهرستان

منطقه دارای اقلیمی کوهستانی پوشیده از درختان بنه،بادام کوهی،کهکم،وول و بوته های درمنه و تنگز می باشد.

انواع جانوران : میش و بز کوهی،کبک،تیهو،کبوتر چاهی،خرگوش،روباه وگرگ

و در شمال شهرستان خرامه که دریاچه بختگان و رود کر واقع است که از سد درودزن و کوه های اطراف سرچشمه می گیرد و در فصل مهاجرت پرندگان پذیرای پرندگانی نظیر : غاز،مرغابی،فلامینگو و غیره می باشد.

مراتع و منابع : شامل مناطق تنگاب و دوازده چاه و بودونه شیر و سردشت تنگاب و آب گرازان و دمن نیم و مهرآباد می باشد.

صنایع موجود : گبه بافی،قالی بافی،گیوه دوزی می باشد .

آثار باستانی وگردشگری: حمام کهنه ،چهار طاقی ، قلعه بهرام گور  ، کاروانسرای دیودان  ، تالاب کمجان

 

موضوع :
  • شهرستان
  • خرامه