منظومه روستایی

/files/1402/DownloadFile-14020426-071459-IXNOC.pdf                                                                                                      

 

 

  

 

تفاهم نامۀ همکاری در زمینه تهیه و اجرای برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه ­های روستایی در استان فارس

 

 

 

باعنایت به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری(مدّ ظله العالی) و در اجرای مفاد ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه، پیرو تفاهم نامه شماره 6062/ص مورخ 13/09/1399 فیمابین استانداری فارس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اهمیت نگرش آمایشی به توسعه روستایی، تفاهم نامه سه جانبه همکاری فیمابین استانداری فارس، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان فارس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که منبعد به اختصار استانداری، سازمان و بنیاد ذکر خواهند شد، در زمینه تهیه و اجرای برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه های روستایی استان فارس به شرح زیر منعقد می­گردد.

 

 

 

ماده 1) موضوع تفاهم نامه:

 

 

 

موضوع تفاهمنامۀ حاضر تشریک مساعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری فارس­ در زمینه تهیه و اجرای " برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه­های روستایی استان فارس"  است.

 

 

 

ماده 2) اهداف تفاهم نامه و زمینه های همکاری:

 

 

 

1-2- بسترسازی و برنامه ریزی مقدمات تهیه و اجرای برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه­های روستایی؛

 

 

 

2-2- همکاری و هماهنگی در تهیه برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه­های روستایی؛

 

 

 

3-2- تقویت رویکرد فرابخشی و همکاری در اجرای برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه­های روستایی؛

 

 

 

4-2- هماهنگی و همکاری در پایش و ارزشیابی برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه­های روستایی؛

 

 

 

5-2- ایجاد بستر مناسب به منظور پایدارسازی برنامه آبادانی وپیشرفت منظومه های روستایی.

 

 

 

 

 

 

 

ماده 3) تعهدات بنیاد:

 

 

 

1-3- تدوین برنامه و سازماندهی اجرای برنامه ازطریق جلب مشارکت دستگاه­های اجرایی، اجتماع­های محلی و مجریان پروژه­ها

 

 

 

2-3- تدوین شاخص­ها و اولویت­بندی بخش های استان برای تهیه طرح با هماهنگی استانداری و سازمان

 

 

 

3-3- تأمین اعتبار لازم جهت تهیه برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه­های روستایی در حداقل یک بخش دارای اولویت در سال 1401

 

 

 

4-3- عنداللزوم برگزاری کارگاه­های آموزشی آشنایی با مبانی نظری و نحوه تهیه و اجرای برنامه، برای کارشناسان دستگاه­های اجرایی استان، شهرستان و ... با همکاری سازمان و استانداری

 

 

 

5-3- تدوین برنامه اجرایی عملیاتی و ارائه به سازمان و استانداری

 

 

 

6-3- انجام هماهنگی­های لازم با دستگاه­های بخشی و اجتماع­های محلی جهت اجرای طرح­ها و پروژه­های پیشران و کسب و کارهای خرد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعۀ استان

 

 

 

7-3- بنیاد در سطوح ملی، استانی و شهرستانی علاوه بر ایفای نقش تدوین برنامه و سازماندهی اجرا، موظف است طبق شرح وظایف قانونی خود و متناسب با ظرفیتهای موجود، در چارچوب پروژه های بخشی تعریف شده مرتبط در طرح، اقدامات زیر را به انجام رساند:

 

 

 

1-7-3- تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی بافت با ارزش با هدف گردشگری در روستاهای منظومه

 

 

 

2-7-3- ارائه خدمات مهندسی به متقاضیان ایجاد و تجهیز واحدهای بوم­گردی در جامعه محلی

 

 

 

3-7-3- تملک و واگذاری اراضی در چارچوب ماده 4  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن؛

 

 

 

4-7-3- ساخت مسکن محرومان؛

 

 

 

5-7-3- انجام اقدامات لازم در خصوص تعیین کاربری اراضی مورد نیاز برای استقرار فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در فرآیند تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی؛

 

 

 

6-7-3- استفاده از توان و ظرفیت بنیاد برای مقاوم سازی مسکن­های روستایی با رویکرد معیشت محوری؛

 

 

 

 پیگیری­های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات برنامه­ها به منظور پایش عملکرد دستگاهها، گزارش­های دوره­ای (در مقاطع شش ماهه) از عملکرد دستگاه­های ذیربط به استانداری و دفتر مرکزی بنیاد .

 

 

 

 

 

 

 

ماده 4) تعهدات سازمان:

 

 

 

1-4-  پشتیبانی و نظارت  بر اجرای منظومه روستایی در تهیه و اجرای برنامه

 

 

 

2-4- به منظور تقویت هم افزایی دستگاهی و تسهیل فرآیند اجرای برنامه، سازمان نسبت به تشکیل کمیته راهبری اجرای برنامه با ترکیب ریاست سازمان(رئیس کمیته)؛ مدیرکل بنیاد(دبیر کمیته)؛ فرماندار شهرستان­ها؛ مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانداری؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛ مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت؛ مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری؛ مدیر کل راه و شهرسازی؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست؛ مدیر کل کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)؛ رئیس صندوق کارآفرینی امید؛ مدیر کل امور عشایر؛ مدیرکل تعاون روستایی و رئیس اتاق بازرگانی اقدام می نماید؛

 

 

 

تبصره1: کمیته راهبری هر سه ماه یکبار تشکیل می­شود. در صورت ضرورت، با درخواست سازمان، استانداری یا بنیاد جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

 

 

 

3-4- در اولویت قرار دادن مصوبات برنامه در توزیع اعتبارات تملک دارائی­های سرمایه ای استان،کمک­های اعتباری و تسهیلات.

 

 

 

 

 

 ماده 5) تعهدات استانداری:

 

 

 

1-5-  هدایت برنامه و هماهنگی بین­دستگاههای اجرایی در فرآیند تهیه و اجرای برنامه.

 

 

 

2-5-  هماهنگی­های لازم با دستگاه­های اجرایی استان جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به بنیاد

 

 

 

3-5- انجام مقدمات لازم جهت بررسی کارشناسی و اولویت دهی به تصویب برنامه در کارگروه مربوطه و شورای برنامه­ریزی و توسعه استان.

 

 

 

4-5- ابلاغ برنامه مصوب به دستگاه­های اجرایی استان و تاکید بر لحاظ اولویت برای اختصاص اعتبارات و منابع در اختیار دستگاه­ها به پروژه­های مصوب برنامه؛

 

 

 

5-5- ابلاغ برنامه به فرمانداری جهت توزیع اعتبارات و منابع در اختیار شهرستان بر اساس مصوبات برنامه؛

 

 

 

6-5- ابلاغ برنامه به شورای اسلامی بخش­ها در شهرستان­های مربوطه و دهیاران روستاهای تابعه جهت همکاری در اجرای پروژه­های مصوب برنامه؛

 

 

 

7-5- بسترسازی و اتخاذ راهکارهای لازم برای حضور گروه­های تسهیلگری جهت اجرای پروژه های مصوب برنامه.

 

 

 

8-5- استانداری هماهنگی لازم جهت کمک در تامین اعتبار لازم برای تهیه و اجرای برنامه سایر منظومه ها را پیگیری و در اختیار بنیاد استان قرار خواهد داد؛

 

 

 

ماده 6) نحوه هماهنگی و اجرای تفاهمنامه:

 

 

 

1-6- به منظور نظارت و هماهنگی فعالیتها و اجرای مفاد تفاهمنامه، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مسئولیت نظارت بر حسن انجام مفاد توافقنامه را بر عهده دارند و حداقل هر 3 ماه یکبار ضمن تشکیل جلسه و بررسی گزارشات کمیته راهبری، نسبت به اتخاذ راهکارهای لازم اقدام خواهند نمود.

 

 

 

 

 


  

 

 

موضوع :
  • منظومه
  • روستایی